Studie se především zaměřuje na problémy schopností, cvičení a vzdělávání pro již existující pracovní sílu a pro ty, kteří právě vstupují do sektoru kulturního dědictví (ať se jedná o mladé lidi nebo již zaběhnuté kariéristy).