V lednu 2012 podala organizace DG EAC žádost o zmapování existujících studií týkajících se kulturních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou v rámci probíhajícího roku vzájemného mezikulturního dialogu (2012 EU-China Year of Intercultural Dialogue). Studie nalezla velké množství relevantních dokumentů (zprávy, studie, články a rozhlasové pořady) a vytvořila z nich výběr zahrnující přes sto publikací, které jsou z většiny dostupné na internetu. Výběr sleduje různá dílčí témata, jako např. kulturní diplomacie, čínské strategie měkké moci, náhledy Číny na kulturu a mezinárodní kulturní spolupráci, vzájemné vnímání a případný nesoulad v kulturních vztazích EU a Číny, příklady projektů vzniklých kulturní spoluprací a hodnocení kulturních vztahů.