Německá komise UNESCO a nadace Asia-Europe Foundation (ASEF) představují tuto publikaci o vhodných postupech a praxi týkající se rozmanitosti kulturního vyjadřování. Je příspěvkem k debatě o implementaci Úmluvy UNESCO a je také projektem spadajícím do programu U40 zvaného „Kulturní diverzita 2030“. Kniha Mapování kulturní diverzity – vhodné postupy z celého světa obsahuje příklady inovativních a udržitelných projektů, které přispívají k ochraně a prosazování rozmanitosti kulturních výrazů. Takové vhodné praktiky vykazují aspoň jeden aspekt tvorby, distribuce/šíření, přístupnosti a přístupnosti kulturních výrazů ve vztahu k Úmluvě. Odráží vzájemnou hru praxe a politiky při dosahování cílů Úmluvy a zdůrazňují roli kultury jako klíčového prvku pro udržitelný rozvoj. Projekty zahrnuté v publikaci tvoří různé oblasti adresované v Úmluvě (jako například umění, média, kreativní průmysly, mezinárodní spolupráce, rozvoj strategií, výzkum a vzdělávání), a to na odlišných úrovních (lokální, národně regionální a mezinárodní).