Mapování kreativních průmyslů je základem pro kreativní ekonomiku v regionech. Zajišťuje rozvoj kreativních clusterů a následnou identifikaci stakeholderů a sítí. Současný přístup nabádá k přesunutí výzkumu kreativních průmyslů od globálních měst a urbanizovaných, starých industriálních regionů k okrajovým, rurálním regionům. V tomto případě se jedná o takové regiony se zachovanými etnografickými tradicemi a řemesly a rovněž s tradicí v oblasti designu a filmové produkce, které utváří jádrové aktivity v regionu. Článek se zabývá metodami kvantitativní analýzy sekundárních dat z komerčních kreativních průmyslů, jež jsou veřejně dostupné a odhalují nedostatky obsažené v databázích České republiky. Mapování bere v potaz přínos faktoru času v kontextu vymezení segmentů kreativních průmyslů, kde se ukazují značné rozdíly nejen mezi nimi, ale také mezi podniky se zaměstnanci a podniky bez zaměstnanců. Článek slouží jako podklad pro zavedení rozvojových strategií kreativních clusterů a kreativních průmyslů jako nástrojů pro podporu regionální kompetitivnosti.