V rámci studie proveditelnosti Kreativního centra Brna byla vypracovaná studie, která zjišťuje podrobnosti o kreativních odvětvích v Brně. Odpovídá například otázky: Kolik v Brně působí architektů? Jak je možné podpořit designéry? Je Brno hlavním městem českého odvětví videoher? Výsledky kvantitativního a kvalitativního mapování budou použity do zmíněné studie proveditelnosti Kreativního centra.