Tato kniha je založena na patnáctileté výzkumné práci skupiny odborníků z katedry managementu na University of Bologna. Jedná se o průzkum manažerských postupů (více než o studium kulturní politiky), které jsou založeny na případových studiích z celého světa. Hlavními tématy jsou udržitelnost finančních zdrojů kulturního dědictví, lidské zdroje, řízení znalostí a vztah komunity publika a odborníků.