Tato práce porovnává a zdůrazňuje různé podmínky řízení veřejných uměleckých organizací v Evropě. Zkoumá dynamiku změn ve struktuře správy a veřejné správy ve třech zemích: Anglii, Itálii a Švédsku. Článek představuje stručný průběh výzkumu správy věcí veřejných v oblasti umění a kulturního dědictví v Evropě.