Kniha je sborníkem příspěvků, které byly prezentovány na Milníkové konferenci projektu NAKI „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury prostředí národní a evropské ekonomiky“, financovaného Ministerstvem kultury ČR. Konference, která byla důležitým mezníkem pětiletého projektu NAKI, proběhla na půdě Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 14. září 2012. Odborným garantem projektu je Katedra arts managementu.
Úvodní příspěvky přináší vhled do problematiky ekonomického hodnocení kulturních projektů a fungování neziskového sektoru, fundraisingu a rozboru nástrojů řízení neziskových organizací v kultuře. Další příspěvky se věnují pilotnímu statistickému šetření, které proběhlo na jaře roku 2012 v Pacově. Závěrečné příspěvky mapují témata arts managementu a kulturního turismu, a to z hlediska jejich spojení se souvisejícími obory jako jsou řízení lidských zdrojů a marketing.