Kniha Management zvukových záznamů pro muzea a galerie čerpá z více než desetileté zkušenosti v užívání základních principů a postupů ve specifických podmínkách muzeí. Knihu tvoří, mimo jiné, tyto kapitoly: historie držení nahrávek v britském muzejním a galerijním sektoru; základy managementu nahrávek; příprava byznys modelu pro management nahrávek; legislativní požadavky pro management nahrávek; jak provádět průzkum nahrávek; strategie a akční plánování; jak sestavit archivační plán, rozvrh sbírání a program managementu nahrávek; průvodce dalšími užitečnými zdroji.