Druhý volně navazující svazek k publikaci Jana Dvořáka Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, je čítankou textů k tématu managementu divadla, opět první pokus o zveřejnění výběru ze závažných i zajímavých příspěvků z české divadelní minulosti i současnosti, jakými jsou autentické dokumenty z historie vzniku, zřizování, organizování a provozování divadla, autorská doslovení a komentáře. Vedle dokladů dobové legislativy (včetně ukázek smluv, stanov a divadelních řádů) je zde i citováno z teoretického odkazu našich významných režisérů (K. H. Hilar, J. Honzl, E. F. Burian, J. Frejka, P. Scherhaufer, K. Kříž) a soubor obsahuje i apely, manifesty, deklarace, programy, koncepty a projekty divadelních tvůrců. Unikátem jsou zde poprvé publikované dosud neznámé dokumenty Frejkova projektu divadla českého umění – divadelního studia s názvem Nová scéna z r. 1928.