Páté vydání Management v umění (anglicky Management and the Arts) nabízí teoretický základ i příklady z praxe, zkoumajíc všechny možné perspektivy arts managementu, včetně plánování, marketingu, financování, ekonomiky, organizace, lidských zdrojů a skupinové dynamiky. Poznatky shromážděné v publikaci jsou užitečnými pro manažery divadel, museí, tanečních uskupení, nebo třeba i opery a tématicky řeší mimo jiné strategické plánování, organizaci či integrované teorie managementu. Pomocí případových studií, statistik nebo příkladů z reálného provozu se čtenář seznámí s veškerými aspekty arts managementu, od rozpočtování a fundraisingu, přes e-marketing a sociální sítě, k efektivnímu řízení správních útvarů a zaměstnanců.