Tato zpráva pomáhá s definováním toho, jak dnes nahlížíme na pojem „místo“ a jak je interpretován v okruhu současného řemesla a zároveň jakou tato teorie hraje roli v tvorbě. Vzhledem k tomu se autorka zabývá i tím, jaký vliv má měnící se koncept „lokálního“ na obchodní modely a praxi britských řemeslných výrobců.