Tato kniha je sbírkou různých esejů od vědců, tvůrců politik a tvůrčích pracovníků, kteří prozkoumávají narůstající pole kulturního měření a jeho politické implikace. Publikace nabízí kritické historie a kreativní rámce, představuje nové přístupy připadající na kulturu v místních, národních a mezinárodních souvislostech.