Kniha je obsáhlou a užitečnou příručkou k sjednávání, přípravě, organizaci a péči o choreografickou tvorbu. Má sloužit jako praktický referenční zdroj pro choreografy, asistenty choreografa, choreology, učitele tance, manažery, správce a ředitele, animátory, pohybové odborníky, skladatele, designery, techniky a obecně všechny, kdo spolupracují s choreografy.