Studie španělského profesora zkoumá tři evropská místa, která byla vybraná pro otevření nových muzeí mezi roky 2000 a 2003: Barcelonu, Paříž a Turín. Autor se snaží ukázat, jak lokace muzeí a galerií nejsou stejného charakteru a jak každá z lokací má své potenciální klady a zápory (environmentální důsledky, ekonomické, urbánní a dále).