Tento článek se zabývá otázkou, jak lépe porozumět dynamice, jež ovlivňuje vztah mezi kreativními průmysly a jejich zeměpisným kontextem. Mnoho publikací se už pokoušelo o vysvětlení hlavních charakteristik „kreativních míst“, nicméně, stále zde neexistuje jasné vysvětlení drobných vzájemných vazeb, které kreativní pracovníci a podniky vybudovali na domnělých specifických místech.