Vznik a rychlý rozvoj kreativních a znalostních průmyslů je jedním z faktorů jak strukturální změny světové ekonomiky a společnosti, tak procesu rostoucí metropolizace. Metropolitní oblasti patří do těch, kde se tento sektor vyvíjí obzvláště dynamicky a stává se jedním z důležitých prvků jejich kompetitivnosti. Identifikace vzájemných závislostí mezi procesem akomodace kreativního vědění a kompetitivnosti metropolitních regionů v rozrůstající se EU se stala předmětem projektu ACRE implementovaného pod 6. rámcovým programem EU.  Ústřední otázka projektu zní: Jaké podmínky (hlavně pak takzvané měkké faktory) stimulují kreativní urbánní procesy? Spoléhajíc se na výsledky získané v tomto projektu se pak tento článek zaměřuje na rozvojové procesy v kreativně znalostním sektoru, a to v 13 evropských, metropolitních oblastech, které se projektu ACRE zúčastnily. Zejména předestírá: a) obecný nástin zmíněného projektu v kontextu konceptu kreativní třídy a kreativního města od Richarda Floridy a b) analýzu faktorů určujících výskyt a samotný rozvoj kreativně znalostního sektoru.