Kniha kriticky zkoumá vztah literatury a kreativní ekonomiky. Tvrdí, že běžné úvahy o společenské a hospodářské síle kultury vycházejí z historických konceptů autorství literárních děl.  Autorka zároveň ukazuje, jakým způsobem je soudobá literatura ovlivněna fenoménem kreativní ekonomiky, což zahrnuje prezentaci umělce jako příkladu dokonale flexibilního a sebe-organizovaného pracovníka, nakládání se školením a recepcí umění jakožto prostředku sociálního začlenění, užití kultury k navýšení hodnot majetku, či podporu kulturní diverzity jakožto prostředku k růstu kulturních trhů.