V prosinci roku 2009 Stroke-on-Tent hostil první Britské bienále keramiky.
Keramický průmysl je příklad nejstaršího kreativního průmyslu, který zažívá rozvoj do dnes a existuje společně s architekturou, uměním, publikační činností a mnoha dalšími progresivněji se vyvíjejícími průmysly. Tato zpráva přináší informace o hlavním městě keramiky Jingdezhen, který produkuje keramiku již více než tisíc let, již od doby dynastie Han, se stále narůstajícími profity.