V návaznosti na empiricky získané poznatky z magisterského studia oboru Kreativní a průmysly a kreativní ekonomie ve Velké Británii, se autor pokouší charakterizovat některé problémy, které se vyskytují v daném oboru. V článku tvrdí, že bychom měli svou pozornost přesunout ze svých profesních rolí směrem k chování, znalostem a schopnostem, jaké vykazují úspěšní kreativci a manažeři v kreativních odvětvích a zaměřit se na specifické kontexty, ve kterých se pohybují.