Neziskové umělecké organizace usilovně bojovaly, aby přežily nedávnou ekonomickou recesi. Za takovýchto neutěšených podmínek je přímo imperativem, aby správní rady těchto organizací fungovaly co možná nejvíce energicky, kreativně a efektivně. Kaiserova kniha cílí na členy těchto rad a poskytuje jim informace, které by umožnily vytvořit zdravou atmosféru potřebnou pro rozvíjející se umělecké organizace. Kniha Vedoucí role (v originále Leading Roles) je strukturována do čisté a čtivé podoby, kde jsou vznesené otázky zodpovězeny. Pokrývá všechny aspekty týkající se způsobů, jak se mohou správní rady podílet na životě organizace. Spadá tam například vymezení poslání a řízení, odpovědnost za fundraising a marketing, vztah rady k uměleckému řediteli, výkonnému řediteli a zaměstnancům a její zodpovědnost za plánování a rozpočtování.