Kulturní a umělecká díla jsou samostatnou kategorií produktů, které jsou navrhovány pro sebe, nikoli podle cílového publika. Jaké marketingové strategie je mohou přijmout k propagaci a prodeji? Tato mezinárodně uznávaná kniha se věnuje výhradně tomuto složitému tématu. Představuje klíčové marketingové koncepty, které vysvětlují, jak se přizpůsobit vlastnostem umění a kultury. Autor poskytuje přehled teorie, aniž by ztratili ze zřetele její praktické využití.