Světovému kulturnímu dědictví hrozí řada jevů – od války, nelegálního obchodu s uměním, k sociálním a ekonomickým převratům, neregulovaným vykopávkám či zanedbání péče. UNESCO (Organizace spojených národů pro vědu, výchovu a kulturu) zvládlo v období takřka padesáti let přijmout pět mezinárodních konvencí, které usilují o ochranu kulturního dědictví. Tato publikace je obsáhle a kriticky hodnotí. Má sloužit jako úvod do této rozšiřující se oblasti mezinárodního práva. Nicméně, nepopisuje pouze principy a pravidla konvencí, ale také kriticky vyhodnocuje rozsah v jakém tyto mezinárodní právní principy a pravidla vytváří účinný a koherentní mezinárodní legální rámec pro ochranu kulturního dědictví.