Publikace vznikla speciálně pro profesionální umělce a studenty vizuálních umění. Právo pro umělce (v originále Law for Artists) je přístupnou příručkou o těch aspektech práva, které se týkají umělců a jejich tvorby. Zahrnuje obsáhlý přehled kreativních žánrů včetně výtvarného umění, fotografie, grafiky a plastických umění, animace, ilustrace, aplikovaného a mediálního umění, ale i módy, textilní tvorby a produktového designu. Jako jedna z mála akademiků pracujících v této oblasti autorka Blu Tirohi vysvětluje právní jevy jako je například intelektuální vlastnictví, cenzura, svoboda projevu a trestní právo. Zkrátka ty, které jsou relevantní pro umělce ve všech rozličných disciplínách. Klíčové koncepty knihy ilustruje názornou sbírkou příkladů umělců, kteří se dostali do konfliktu s  právem, na čemž jsou jasně demonstrovány nástrahy a výzvy, kterým umělci čelí. Ačkoli se primárně zaměřuje na britské právo, čtenáři jsou též seznámeni s vlivy evropského práva na uměleckou komunitu.