Dokument vysvětluje k náplň LAB (Laboratory of European Cultural Cooperation): LAB bude sloužit evropské kulturní oblasti – umělcům, organizacím, odborníkům, sítím a médiím a informovat a podporovat tvůrce politik na všech úrovních. Bude poskytovat komplexní, odborně koordinované informace, znalosti a služby v zájmu kulturní spolupráce v Evropě. Bude sloužit k vytváření nových poznatků a posílení společných uměleckých postupů v Evropě a podporovat hlas kulturního sektoru v Evropě i ve světě a přispívat tak k tomu, aby se kultura dostala do politického programu.