Systematická hudební průprava prostřednictvím metodicky utříděných hudebních znalostí a cvičení. Děti se postupně učí orientovat v notovém zápise, zvládat stále náročnější intonační úkoly, prohlubují se jejich základní hudební a pěvecké dovednosti.