Dokument vydalo Ministerstvo kultury České Republiky a představuje aktualizované znění Strategie účinnější státní podpory kultury, které stanovuje cíle v oblasti kultury do roku 2005. Dokument zahrnuje i usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 stvrzující tuto aktualizaci.