Publikace zprostředkovává úvod do problematiky kulturního mana­gementu založený na zkušenostech z Velké Británie. Tato publikace se snaží o filozoficko-sociologické pojednání o současném významu a fungování kulturní politiky a kreativní ekonomiky ve vztahu ke kultuře, kulturním organizacím a městské proměně. Její autor vyučuje problematiku kulturních a kreativních průmyslů na univerzitě v Londýně, obecně se specializuje zejména na problematiku kultur­ních hodnot a témata spojená s kulturní politikou měst.