Kancelář Kreativní Evropa organizovala mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018.  Připojila se tak k tisícům dalších kulturních akcí po celé Evropě, které po uplynulých 365 dní připomínaly, že lokální přímo formuje národní a to zase evropské kulturní dědictví. Předkládaná publikace si neklade za cíl čtenáře seznámit s výsledky a úspěchy evropského roku, ale zaměřuje se na kulturní dědictví teoretickým a praktickým pohledem vybraných odborníků.