Hlavním cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů v olomouckém regionu je zjistit aktuální stav, strukturu a dynamiku odvětví KKP na daném území.