Obsah knihy:
1. Úvod – Z. Uherek
2. Dějiny německy psaného národopisu v Čechách – P. Lozoviuk
3. Novoosídlenecké pohraničí – N. Valášková a Z. Uherek
4. Romistika a Etnologický ústav AV ČR – R. Weinerová
5. Hledání důvěry: vietnamské etnikum v prostředí české majoritní společnosti – S. Brouček
6. Řízené migrace po roce 1989 – Z. Uherek a N. Valášková