V brožurách jsou zveřejněna vybraná statistická data v za následující obory: památkové objekty zpřístupněné za vstupné, muzea, památníky a galerie, veřejné knihovny, divadla, neperiodické publikace a periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání. Pro srovnání jsou uvedena i data za několik posledních let. Údaje mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru.