Kniha vznikla jako dílčí produkt projektu Potenciál kreativní třídy ve Zlínském kraji. První kapitola je obsahově zaměřena na rozpoznání existujícího vztahu mezi podporou kultury ve vzdělávacích systémech a rozvojem kreativní třídy a kreativního průmyslu v jednotlivých státech. Druhá kapitola obsahově navazuje na problematiku kulturních vzdělávacích systémů a v kontextu historie ukazuje vliv kreativity na rozvoj regionu. Třetí kapitola popisuje jeden z nástrojů strategického rozvoje: Coworking centrum. Čtvrtá kapitola popisuje na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních metod klastrové organizace kreativních průmyslů v zemích střední Evropy. Poslední kapitola knihy navazuje na výsledky projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu CreaClust, pilotního projektu podpory vzniku kreativních klastrů v České a Slovenské republice.