Kniha je první českou studii věnující se problematice kulturních a kreativních průmyslů. Na osmdesáti stranách textu řazeného do čtyř kapitol autor fundovaně a zároveň čtivě popisuje historický zrod fenoménu kulturních a kreativních průmyslů od druhé světové války až po současnost, věnuje se terminologickému vymezení a dává velkou šíři záběru fenoménu i jeho všudypřítomnost v kulturních politikách a národních ekonomických strategiích všech vyspělých států světa.