Kancelář programu Kreativní Evropa představuje publikaci věnovanou projektům podpořeným z dílčího programu Kultura. Jedná se o aktuální příklady mezinárodní spolupráce, jejichž realizace započala v tomto (2015) nebo v minulém roce. Publikované projekty představují tvůrčí a inovativní přístup k publiku a prezentují kulturní aktivity napříč obory. Dvě desítky vybraných projektů popisují řadu nápadů, jež mohou sloužit českým muzeím, galeriím, uměleckým akademiím, neziskovým organizacím, kulturním centrům a památkářům jako inspirace při podávání žádosti o podporu z programu Kreativní Evropa. Díky odkazům na webové stránky či Facebook, fotografiím z akcí mezinárodních týmů i kontaktům na projektové manažery máte jedinečnou možnost dozvědět se o projektech více. Publikace se neomezuje pouze na příklady spolupráce českých organizací se zahraničními institucemi, naopak reprezentuje široké evropské spektrum. Jejím cílem je sloužit jako odrazový můstek v počáteční fázi realizace vlastního projektu.