Dizertační práce postupně vymezuje paradigma kreativní ekonomiky. Definuje teoretický koncept, ve kterém se objevuje kreativita jako neoddělitelná součást hospodářského rozvoje. Následně se zaměřuje na hlavní cíl, kterým je vytvoření metodiky měření kreativního potenciálu státu, či jednotlivých regionů. Za tímto účelem byl vytvořen analytický nástroj, který umožňuje mapovat kreativní potenciál na vybraném území. Jedná se o tzv. Nový kreativní index, který vychází z nadefinovaného teoretického rámce a zároveň inovuje obdobné předchozí modely. V návaznosti na mapování kreativního potenciálu byl vytvořen další nástroj, který umožnil analyzovat koncentraci kreativních průmyslů a jejich vliv na hospodářský rozvoj regionů. Ve výsledku se podařilo prokázat významný přínos kreativity v rámci hospodářského rozvoje území.