Tato brožura shrnuje výsledky a zkušenosti pětiletého výzkumného projektu Institutu umění Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015). Během pěti let se nám podařilo navázat spolupráci s řadou odborníků, institucí i zástupců měst, vytvořit podklady pro statistiky, popsat stav, potřeby a trendy jednotlivých odvětví. Jsme rádi, že můžeme informovat o souhrnných studiích, metodikách i o konkrétních projektech rozvíjejících kreativitu, profesionalizaci podnikání v praxi.