V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011 – 2015) se realizoval pilotní projekt kvalitativního mapování na lokální úrovni spojený s procesem kulturního městského plánování. Hlavním cílem a výstupem projektu bylo vytvoření metodiky kvalitativního mapování na místní úrovni pro účely ČR. Tento dokument je závěrečnou zprávou o projektu, který vedla zahraniční expertka Lia Ghilardi.