Tento právní dokument EU představuje Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Je dostupný online a v mnoha dalších jazycích.