Koncepce nově upravuje teritoriální i sektorové priority ZRS ČR a reflektuje mezinárodní závazky i aktuální výzvy v oblasti rozvojové spolupráce. Strategie rozvojové spolupráce si zde vytyčuje směr, kterým by se ve střednědobém výhledu měla vydat a který přitom bere v potaz Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. V tom jsou zahrnuty i jedny z cílů České republiky, a to jako člen EU, OSN a OECD dostát mezinárodním závazkům. Nová strategie usiluje o plné využití příležitostí vzniklých sjednocením rozvojového systému, což je jevem následujícím novelu a přijetí Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Snaží se prohloubit porozumění rozvojové spolupráci jako nástroji zahraniční politiky s bezpečnostními, ekonomickými, environmentálními, společenskými a migračními aspekty, ale i s možnostmi účinné aplikace a využití konkrétních zkušeností a znalostí České republiky a aktivnějším užívání pout mezi rozvojovou spoluprací ČR a EU.