Zde předkládaná Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013–2018 reflektuje zásady Státní kulturní politiky České republiky na období 2009–2014 (usnesení vlády č.1452 ze dne 19.listopadu 2008) jakož i aktualizaci Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 s výhledem na léta 2015 až 2020 (usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 7 ) a specifické oborové koncepce schválené vládou, a respektuje i východiska zahraniční politiky České republiky na uvedené období (Koncepce zahraniční politiky České republiky, schválené vládou ČR dne 20.července 2011 pod č. 589). Cílem zde předkládané Koncepce je dát zahraničnímu kulturnímu působení Ministerstva kultury České republiky určitou orientaci, která by byla vodítkem, nebo alespoň nosnou informací pro koncepce dalších subjektů činných v oblasti kultury.