Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu MK na léta 2004–2008 podle usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 formuluje vztah Ministerstva kultury k výzkumu a vývoji ve střednědobé perspektivě.  Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje je určena útvarům Ministerstva kultury, resortním příspěvkovým organizacím, privátním organizacím a dalším institucím, které se zapojují do oblasti výzkumu a vývoje.