Koncepce obsahuje stručnou charakteristiku současného stavu Slezského muzea, popis cílového stavu muzea pro období 2009-2014 a ekonomickou rozvahu.