Koncepce obsahuje popis současného stavu Památníku Lidice, strategické cíle organizace pro období 2012-2017, metody realizace koncepce a rozvrh financování Památníku.