Koncepce obsahuje charakteristiku současného stavu Národního technického muzea, popis cílového stavu muzea k roku 2020, stanovení metod k uskutečnění těchto cílů a analýzu ekonomického fungování muzea.