Dne 20. srpna 2015 schválila Vláda ČR svým usnesením č. 655 Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, která je prvním komplexním materiálem pro rozvoj muzejnictví v ČR. Zaměřuje se na systematickou, účinnou a efektivní podporu pro národní přírodní, kulturní a technické dědictví prostřednictvím sbírek muzejní povahy. Materiál zároveň navazuje na předchozí koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví ČR pro roky 2003 – 2008 a 2010 – 2014.