Koncepce obsahuje stručnou charakteristiku současného stavu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, popis cílového stavu muzea pro období 2012-2014 včetně konkrétních metod k dosažení tohoto stavu a ekonomickou rozvahu.