Tato studie se zaměřuje na status a vývoj kultury v Ostravě, jakož i další vyhlídky a návrhy. Obsahuje analýzu proběhlých změn, analýzu strategických dokumentů, mapování kulturních a kreativních průmyslů v Ostravě, doporučení, komparace a návrhovou část s akčním plánem.