Koncepce obsahuje popis současného stavu Muzea umění Olomouc, nastiňuje jeho strategické cíle a konkrétní formy realizace těchto cílů, a předkládá jeho rozpočtové nároky. V přílohách je věnován prostor analýze činnosti Středoevropského fóra Olomouc, investičnímu záměru muzea a marketingu.