Koncepce obsahuje stručnou charakteristiku současného stavu Památníku národního písemnictví, shrnutí jeho činnosti v období 2002-2007 a popis budoucího cílového stavu Památníku včetně metod k dosažení tohoto stavu. V závěru koncepce je nastíněna ekonomická rozvaha.